• Ільіна С.Б.
 • Издательство: Кондор
 • ISBN: 966-351-146-Х
 • Год издания: 2009
 • Кол.страниц: 378
 • Язык: другой
 • Формат: PDF
 • Размер: 5,37 Мб
У навчально-практичному посібнику розкриваються основи організації і методики проведення аудиту в умовах застосування в Україні національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і фінансової звітності, міжнародних стандартів аудиту. В посібнику передбачені ситуаційні завдання, тести, графічні блоки, виконання яких формує у студентів навички проведення аудиторської перевірки. Значна увага надається аудиторському звіту (висновку), оцінюванню фінансової звітності, розглядаються особливості аудиту в комп'ютерному середовищі. Посібник розрахований на аудиторів, керівників підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, бухгалтерів, студентів, викладачів вищих навчальних економічних закладів.
 • Литвин Н.Б.
 • Издательство: Хай-Тек Пресс
 • ISBN: 978-966-2143-35-5
 • Год издания: 2010
 • Кол.страниц: 608
 • Язык: другой
 • Формат: PDF
 • Размер: 6,65 Мб
У підручнику «Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ)» висвітлено основи організації фінансового обліку в банках України. Розкрито оновлені вимоги міжнародних стандартів фінансової звітності та нормативно-правових актів НБУ щодо обліку банківських операцій та розкриття про них інформації у фінансової звітності. Висвітлено теоретичні та практичні аспекти відображення в обліковій системі вітчизняних банків касових, розрахункових, депозитних, кредитних, інвестиційних, лізингових, валютних та інших операцій, а також доходів і витрат, пов'язаних з їх проведенням. Розглянуто склад, зміст та структуру банківської фінансової звітності, дано її характеристику.
 • Голов С.Ф., Костюченко В.М.
 • Издательство: Лібра
 • ISBN: 966-7035-68-9
 • Год издания: 2004
 • Кол.страниц: 880
 • Язык: другой
 • Формат: PDF
 • Размер: 126,8 Мб
Посібник містить докладні коментарі до всіх міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФ3) з урахуванням змін, доповнень та нових стандартів, що набули чинності з 1 січня 2005 року. Наведено конкретні приклади оцінки та відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, їх визнання та розкриття у фінансовій звітності згідно з МСФЗ.
 • Коллектив
 • Издательство: ЗАО «Актион-Медиа»
 • Год издания: 2010
 • Кол.страниц: 116
 • Язык: русский
 • Формат: PDF
 • Размер: 16.9 Мб
Журнал «Главбух» - практический журнал для бухгалтера. Издается с 1994 года тиражом более 162 000 экземпляров. По-настоящему массовый журнал по налогообложению и бухгалтерскому учету, который учитывает все изменения в законодательстве. Его материалы по оптимизации налогообложения (без нарушения норм Налогового кодекса РФ), а также налоговым проверкам, юридическим аспектам деятельности организации и работы бухгалтера опробованы и могут быть реально использованы на практике. Статьи журнала помогут составить учетную политику организации и подготовить бухгалтерский баланс. В решении проблем, с которыми сталкиваются читатели «Главбуха», принимают участие специалисты Минфина и ФНС России.
 • Скирпан О.П., Палюх М.С.
 • Издательство: ТНЕУ
 • ISBN: 978-966-654-228-4
 • Год издания: 2008
 • Кол.страниц: 407
 • Язык: другой
 • Формат: DOC
 • Размер: 6,15 Мб
У навчальному посібнику на основі законодавчих актів і нормативних документів викладено методику ведення фінансового обліку грошових коштів і фінансових інвестицій, необоротних і оборотних активів, біологічних активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів, витрат та формування фінансових результатів, складання фінансової звітності на підприємствах агропромислового виробництва різних форм власності і форм господарської діяльності.
 • Лучко М.Р., Бенько І.Д.
 • Издательство: Економічна думка
 • Год издания: 2004
 • Кол.страниц: 206
 • Язык: другой
 • Формат: RTF
 • Размер: 1,8 Мб
У навчальному посібнику викладений зарубіжний досвід організації та основи методології бухгалтерського обліку. Вперше системно класифіковано спільні та відмінні сторони обліку в різних країнах світу, відображено принципові відмінності у постановці бухгалтерського обліку за кордоном і в Україні. Посібник є актуальним в сучасних умовах реформування бухгалтерського обліку в Україні на базі міжнародних стандартів обліку. Посібник буде цікавим для керівників і спеціалістів найрізноманітніших галузей народного господарства, які прагнуть організувати свою виробничу й економічну діяльність на рівні, що відповідає міжнародним стандартам. Особливо корисним він буде для студентів, слухачів відділень післядипломної освіти, магістрів та аспірантів, котрі вивчають дисципліну «Облік у зарубіжних країнах». Зміст книги в повному описі.
 • Щвець В.Г.
 • ISBN: 966-346-135-7
 • Год издания: 2004
 • Кол.страниц: 447
 • Язык: другой
 • Формат: RTF
 • Размер: 8,9 Мб
Язык: украинский
У підручнику розкриваються основи бухгалтерського обліку, знання яких необхідне для подальшого вивчення фінансового та управлінського обліку. Висвітлюються теоретичні положення предмета, методу, техніки та організації ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, питання історії розвитку, гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку.
Розраховано на студентів економічних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів
 • Коллектив
 • Издательство: ЗАО «Актион-Медиа»
 • Год издания: 2010
 • Кол.страниц: 116
 • Язык: русский
 • Формат: PDF
 • Размер: 16.3 Мб
Журнал «Главбух» - практический журнал для бухгалтера. Издается с 1994 года тиражом более 162 000 экземпляров. По-настоящему массовый журнал по налогообложению и бухгалтерскому учету, который учитывает все изменения в законодательстве. Его материалы по оптимизации налогообложения (без нарушения норм Налогового кодекса РФ), а также налоговым проверкам, юридическим аспектам деятельности организации и работы бухгалтера опробованы и могут быть реально использованы на практике. Статьи журнала помогут составить учетную политику организации и подготовить бухгалтерский баланс. В решении проблем, с которыми сталкиваются читатели «Главбуха», принимают участие специалисты Минфина и ФНС России.
 • Коллектив
 • Издательство: ЗАО «Актион-Медиа»
 • Год издания: 2010
 • Кол.страниц: 116
 • Язык: русский
 • Формат: PDF
 • Размер: 17.6 Мб
Журнал «Главбух» - практический журнал для бухгалтера. Издается с 1994 года тиражом более 162 000 экземпляров. По-настоящему массовый журнал по налогообложению и бухгалтерскому учету, который учитывает все изменения в законодательстве. Его материалы по оптимизации налогообложения (без нарушения норм Налогового кодекса РФ), а также налоговым проверкам, юридическим аспектам деятельности организации и работы бухгалтера опробованы и могут быть реально использованы на практике. Статьи журнала помогут составить учетную политику организации и подготовить бухгалтерский баланс. В решении проблем, с которыми сталкиваются читатели «Главбуха», принимают участие специалисты Минфина и ФНС России.
 • Коллектив
 • Издательство: ЗАО «Актион-Медиа»
 • Год издания: 2010
 • Кол.страниц: 116
 • Язык: русский
 • Формат: PDF
 • Размер: 17.4 Мб
Журнал «Главбух» - практический журнал для бухгалтера. Издается с 1994 года тиражом более 162 000 экземпляров. По-настоящему массовый журнал по налогообложению и бухгалтерскому учету, который учитывает все изменения в законодательстве. Его материалы по оптимизации налогообложения (без нарушения норм Налогового кодекса РФ), а также налоговым проверкам, юридическим аспектам деятельности организации и работы бухгалтера опробованы и могут быть реально использованы на практике. Статьи журнала помогут составить учетную политику организации и подготовить бухгалтерский баланс. В решении проблем, с которыми сталкиваются читатели «Главбуха», принимают участие специалисты Минфина и ФНС России.
 • Коллектив
 • Издательство: ЗАО «Актион-Медиа»
 • Год издания: 2010
 • Кол.страниц: 116
 • Язык: русский
 • Формат: PDF
 • Размер: 17.7 Мб
Журнал «Главбух» - практический журнал для бухгалтера. Издается с 1994 года тиражом более 162 000 экземпляров. По-настоящему массовый журнал по налогообложению и бухгалтерскому учету, который учитывает все изменения в законодательстве. Его материалы по оптимизации налогообложения (без нарушения норм Налогового кодекса РФ), а также налоговым проверкам, юридическим аспектам деятельности организации и работы бухгалтера опробованы и могут быть реально использованы на практике. Статьи журнала помогут составить учетную политику организации и подготовить бухгалтерский баланс. В решении проблем, с которыми сталкиваются читатели «Главбуха», принимают участие специалисты Минфина и ФНС России.
 • Коллектив
 • Издательство: ИД "Советник бухгалтера"
 • Год издания: 2010
 • Кол.страниц: 110
 • Язык: русский
 • Формат: PDF
 • Размер: 23 Мб
Ежемесячный практический журнал для организаций всех форм собственности. Освещается весь спектр вопросов финансово-экономической деятельности, трудового и налогового законодательства, арбитражной практики, бухгалтерского и налогового учета. Все материалы сопровождаются бухгалтерскими проводками, примерами и ссылками на законодательные акты.
 • Коллектив
 • Издательство: ЗАО «Актион-Медиа»
 • Год издания: 2010
 • Кол.страниц: 116
 • Язык: русский
 • Формат: PDF
 • Размер: 17.4 Мб
Журнал «Главбух» - практический журнал для бухгалтера. Издается с 1994 года тиражом более 162 000 экземпляров. По-настоящему массовый журнал по налогообложению и бухгалтерскому учету, который учитывает все изменения в законодательстве. Его материалы по оптимизации налогообложения (без нарушения норм Налогового кодекса РФ), а также налоговым проверкам, юридическим аспектам деятельности организации и работы бухгалтера опробованы и могут быть реально использованы на практике. Статьи журнала помогут составить учетную политику организации и подготовить бухгалтерский баланс. В решении проблем, с которыми сталкиваются читатели «Главбуха», принимают участие специалисты Минфина и ФНС России.
 • Коллектив
 • Издательство: ЗАО «Актион-Медиа»
 • Год издания: 2010
 • Кол.страниц: 116
 • Язык: русский
 • Формат: PDF
 • Размер: 17.6 Мб
Журнал «Главбух» - практический журнал для бухгалтера. Издается с 1994 года тиражом более 162 000 экземпляров. По-настоящему массовый журнал по налогообложению и бухгалтерскому учету, который учитывает все изменения в законодательстве. Его материалы по оптимизации налогообложения (без нарушения норм Налогового кодекса РФ), а также налоговым проверкам, юридическим аспектам деятельности организации и работы бухгалтера опробованы и могут быть реально использованы на практике. Статьи журнала помогут составить учетную политику организации и подготовить бухгалтерский баланс. В решении проблем, с которыми сталкиваются читатели «Главбуха», принимают участие специалисты Минфина и ФНС России.
 • Коллектив
 • Издательство: ЗАО «Актион-Медиа»
 • Год издания: 2010
 • Кол.страниц: 116
 • Язык: русский
 • Формат: PDF
 • Размер: 17.7 Мб
Журнал «Главбух» - практический журнал для бухгалтера. Издается с 1994 года тиражом более 162 000 экземпляров. По-настоящему массовый журнал по налогообложению и бухгалтерскому учету, который учитывает все изменения в законодательстве. Его материалы по оптимизации налогообложения (без нарушения норм Налогового кодекса РФ), а также налоговым проверкам, юридическим аспектам деятельности организации и работы бухгалтера опробованы и могут быть реально использованы на практике. Статьи журнала помогут составить учетную политику организации и подготовить бухгалтерский баланс. В решении проблем, с которыми сталкиваются читатели «Главбуха», принимают участие специалисты Минфина и ФНС России.